Paragrafen

Lokale heffingen

Geraamde belastinginkomsten (en overige heffingen)

In onderstaande tabel is aangegeven wat de geraamde inkomsten voor het jaar 2022 tot en met 2025 zijn:

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

Leges

1.125

1.042

994

994

Onroerendezaakbelasting

5.733

5.835

5.938

6.044

Afvalstoffenheffing

2.087

2.087

2.087

2.087

Rioolheffing

2.231

2.231

2.231

2.231

Reclamebelasting

27

27

27

27

Totaal  Lokale heffingen

11.203

11.222

11.276

11.382

Deze pagina is gebouwd op 01/21/2022 17:30:09 met de export van 01/21/2022 17:18:46